Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty cơ khí quang trung

Ngày đăng: 4/25/2014 8:57:29 AM

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty cơ khí quang trung dành cho sinh viên 

 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu:
     Kế toán là bộ phận cấu thành của hệ thống quản lý. điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời là công cụ đắc lực của Nhà nước trong việc chỉ đạo nền kinh tế quốc dân. Với chức năng giám sát mọi hoạt động kinh tế, tài chính, kế toán cung cấp những thông tin hiện thực & toàn diện có hệ thống về tình hình Tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh của từng đơn vị, từng ngành, nền kinh tế quốc dân.
    

báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu
 Hơn thế nữa, qua sự nghiên cứu ở trên ta càng thấy rõ vai trò của kế toán nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Do đó cần phải thực hiện công tác kế toán nguyên vật liệu. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu sẽ đảm bảo cho việc cung cấp kịp thời, đồng bộ, chính xác khối lượng và giá trị nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất cũng như kiểm tra, giám sát việc chấp hành các định mức dự trữ, tiêu hao nguyên vật liệu ngăn ngõa các hiện trạng hư hao, mất mát. lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Qua đó góp phần giảm bớt chi phí , nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu này tại: Tại đây
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội