Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản tam ứng

Ngày đăng: 5/31/2014 10:20:44 AM

CHUYÊN ĐỀ: NGHIỆP VỤ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TẠM ỨNG

Trung tâm kế toán hà nội tóm lược cấu trúc nội dung sau:

I.Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và các khoản tạm ứng
1. Vốn bằng tiền
2. Kế toán các khoản tạm ứng


3. Các loại chứng từ kế toán mà công ty TNHH SX Nhựa Việt nhật dùng cho công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản tạm ứng

II.Các nghiệp vụ hạch toán kế toán vốn bằng tiền, và các khoản tạm ứng tại công ty Việt Nhật:
III.Một số ý kiến đóng gáp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH sản Xuất Nhựa Việt Nhật
1. Nhận xét chung về công tác kế toán:
2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Việt Nhật
3. Nhận xét chung về công tác kế toán:
Kết Luận

Tải mẫu này: Tại đây
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội