Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Kê khai thuế môn bài đối với công ty mới thành lập

Ngày đăng: 8/20/2014 4:12:48 PM
Kê khai thuế môn bài đối với công ty mới thành lập
hoc ke toan thue xin chia sẻ một số trường hợp kê khai thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập:
-Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai thuế môn bài trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cập giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD thi chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép ĐKKD
-Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm phải nộp tiền thuế môn bài cả năm
-Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm từ 01/07 trở về phải nộp thuế 1/2 năm
-Hồ sơ khai thuế môn bài là tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo thông tư 156/201/tt-btc
Lưu ý: Phải nộp tờ khai và tiền thuế môn bài vào cùng thời gian
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội