Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Phân biệt khi làm kế toán thuế theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ

Ngày đăng: 8/15/2014 3:57:40 PM

Phân biệt khi làm kế toán thuế theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ

Trước năm 2014, phương pháp tính thuế GTGT chỉ áp dụng cho hai đối tượng: một là doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, đá quý, hai là hộ, cá nhân kinh doanh. Nhưng kể từ năm 2014 phương pháp trực tiếp đã áp dụng cho cả các doanh nghiệp khác. Kế Toán Hà Nội Xin chia sẻ cách phân biệt kế toán thuế theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn kế toán tránh khỏi những sai sót khi tính thuế GTGT cho doanh nghiệp mình
 


 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội