Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Bí quyết nhớ nhanh bảng hệ thống tài khoản

Ngày đăng: 12/29/2013 5:02:28 PM

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản nhanh nhất và hiệu quả nhất

Việc nhớ bảng hệ thống tài khoản là việc nên làm đối với một người mới bắt đầu học kế toán bởi khi nhớ rồi thì công việc định khoản kế toán sẽ nhanh hơn nhưng không phải ai cũng biết cách để nhớ được toàn bộ các tài khoản trong bảng hệ thống. Vậy có cách nào giúp nhớ nhanh bảng hệ thống tài khoản không nhỉ ?

Trung tâm kế toán hà nội chia sẻ bí quyết nhớ nhanh bảng hệ thống tài khoản chỉ trong vòng 15 phút

cách nhớ bảng hệ thống tài khoản nhanh nhất

Để dễ nhớ bạn cần biết các quy tắc để xây dựng hệ thống tài khoản

Mỗi tài khoản được ký hiệu bới 3 số là XYZ trong đó
+)  X chỉ loại tài khoản trong hệ thống
+) Y là chỉ nhớm tài khoản trong loại TK
+) Z là chỉ tài khoản trong nhóm
Ví dụ: tài khoản 112 (tiền gửi ngân hàng)
  • Số 1 thứ nhất: Chỉ loại tài sản ngắn hạn
  • Số 1 thứ hai: Chỉ nhóm tài sản là tiền
  • Số 2 thứ nhất: Chỉ tài khoản tiền gửi ngân hàng
Tài khoản kế toán Việt Nam gồm 10 loại: mỗi loại được bắt đầu bằng một chữ số khác nhau
Loại Số hiệu Tên loại
1 1 Tài sản ngắn hạn
2 2 Tài sản dài hạn
3 3 Nợ phải trả
4 4 Vốn chủ sở hữu
5 5 Doanh thu
6 6 Chi phí sản xuất kinh doanh
7 7 Thu nhập khác
8 8 Chi phí khác
9 9 Xác định kết quả kinh doanh
 

Khi nhớ bảng hệ thống tài khoản cần chú ý:

-Tài khoản loại 1,2,6,8,0: Phát sinh  (PS) tăng ghi nợ, phát sinh giảm ghi có
-Tài khoản loại 3,4,5,7: PS tăng ghi có, PS giảm ghi nợ
-Tài khoản loại 9 dùng để kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
-Tài khoản có phát sinh tăng bên nào thì đầu kỳ và cuối kỳ thường có số dư bên đó. Các tài khoản doanh thu, thu nhập, chi phí không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ
-Một số tài khoản đặc biệt có thể có số dư cuối kỳ ở cả bên nợ và bên có. Ví dụ: TK 131, 331,….

Và đặc biệt cần nhớ nguyên tắc cơ bản trong kế toán khi nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán

-      Tổng TS luôn luôn bằng tổng Nguồn vốn.
-      TS tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại.
-      Số dư cuối kỳ = số dư đầu kỳ + PS tăng trong kỳ – PS giảm trong kỳ.

Bạn chưa biết gì về kế toán ? Bạn muốn học kế toán thực tế để đi làm ? Bạn muốn học nhanh để lấy kinh nghiệm ?
Hãy đến với trung tâm kế toán hà nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế cho người chưa biết gì về kế toán
Xem thêm tại >> Học kế toán tổng hợp
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội