Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Các hàm Excel thường dùng trong kế toán

Ngày đăng: 11/14/2013 10:54:36 AM

Tổng hợp các hàm Excel thường dùng trong kế toán

Chào cả nhà sau đây hocketoanthue.vn đưa ra một số hàm excel thường dùng trong công việc kế toán. Khi sử dụng hàm này điều cơ bản là người làm kế toán cần phải nắm bắt công thức cơ bản của các hàm excel và cách vận dụng các hàm excel trong từng tình huống thực tế khi làm kế toán. Việc vận dụng các hàm trong excel một cách hiệu quả thì công việc kế toán sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
các hàm excel thường dùng trong kế toán

Sau đây là một số hàm excel thường dùng trong kế toán:

1. Hàm SUMIF –Là hàm thường áp dụng trong kế toán excel dùng để tính tổng theo một điều kiện nào đó
Suy ra Công thức của hàm Sumif như sau:
 = SUMIF(Dãy ô chứa điều kiện; Điều kiện cần tính; Dãy ô cần tính tổng)
Hàm này sẽ trả về kết quả tính tổng của các ô trong vùng cần tính thỏa mãn một điều kiện nào đó.
2. Hàm Vlookup: Là một trong những hàm thông dụng nhất khi làm kế toán trên excel bởi lẽ hàm này là hàm dò tìm theo cột có điều kiện
Công thức hàm Vlookup như sau:
= Vlookup(Giá trị dò tìm; Vùng dữ liệu tìm kiếm; Cột trả về giá trị tìm kiếm;N)
Chú ý khi sử dụng tham số N
-      N=0: dò tìm tuyệt đối (thường sử dụng)
-       N=1: dò tìm tương đối
 
3. Hàm SUBTOTAL: Là hàm có rất nhiều công dụng khi sử dụng làm trong kế toán excel tuy nhiên nó thường chỉ dùng đến số chức năng tỉnh tổng trong điều kiện lọc
Công thức hàm Subtotal:
= SUBTOTAL(9;Vùng tính tổng) 
4. Hàm If là hàm điều kiện cũng hay được dùng trong excel kế toán
Công thức sử dụng hàm If
=IF(Điều kiện; Giá trị 1; Giá trị 2)
Nếu đúng điều kiện thì trả về “Giá trị 1”, nếu sai trả về “Giá trị 2”
5. Hàm COUNTIF: Là hàm dùng đếm có điều kiện thường xuyên dùng trong kế toán excel mà kế toán thường hay dùng khi làm bảng chấm công…
Công thức hàm Countif
= COUNTIF(Vùng điều kiện; điều kiện đếm)
 
6. Hàm Left: Làm hàm lọc ký tự bên trái của chuỗi thường được dùng trong kế toán excel  khi lọc các tài khoản
Công thức hàm Left
= LEFT(Chuỗi;N)
- Chuỗi: là dãy ký tự trong ô
- N: là số ký tự cần lấy về tính từ bên trái của ô
Trên đây là các hàm excel thường dùng trong kế toán. Nếu bạn chưa biết làm excel hoặc làm kế toán trên excel mời bạn tham khảo lớp học kế toán excel tại trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn thành thạo mọi kỹ năng.
Ngoài ra còn có các khóa học kế toán thực tế khác mời các bạn tham khảo:

- Lớp học kế toán tổng hợp
- Khóa học phần mềm kế toán
Ngoài ra các bạn tham khảo thêm video hướng dẫn sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán xem: Tại đây


 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội