Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Cách lập bảng cân đối kế toán theo quyết định 48

Ngày đăng: 11/14/2013 10:54:28 AM

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo quyết định 48 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công việc lập bảng cân đối kế toán là công việc định kỳ mà người kế toán nào cũng phải làm. Có thể công việc này đối với một kế toán làm việc lâu năm thì đơn giản nhưng đối với một kế toán mới bước vào nghề thì việc làm bảng cân đối không cân là chuyện rất bình thường.
cách lập bảng cân đối kế toán

Sau đây Trung tâm kế toán hà nội sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm và cách lập bảng cân đối kế toán cho các bạn kế toán mới đi làm.

Trước khi lập bảng cân đối kế toán người làm kế toán cần phải biết một số nguyên tắc chung khi lập bảng cân đối kế toán sau:

- Khi lập bảng cân đối kế toán người làm kế toán cần phải phản ánh các nghiệp vụ phát sinh để vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ kế toán chi tiết có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh đó, sau đó thực hiện việc kiểm kê tài sản và cập nhật kết quả kiểm kê vào các sổ kế toán
- Ngoài ra người làm kế toán cần phải biết đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và đối chiếu giữa các sổ liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên các sổ kế toán và số thực kiểm kê sau đó khóa sổ kế toán và tính số dư các tài khoản
- Một nguyên tắc quan trọng nữa khi lập bảng cân đối kế toán đó là số liệu dùng để phản ánh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán là không bù trừ, nếu tài khoản có theo dõi chi tiết và cuối ký tổng hợp mà dẫn đến dư cả 2 bên nợ và bên có thì người làm kế toán bắt buộc vẫn phải giữ nguyên số dư đó khi tham gia tính toán
- Khi lập bảng cân đối kế toán thì nguyên tắc là những chỉ tiêu thuộc nhóm tài sản thì căn cứ và số dự bên nợ của các tài khoản liên quan để ghi còn những chỉ tiêu thuộc nhóm nguồn vốn thì phải căn cứ vào số dư bên Có của các tài khoản liên quan để ghi.
- Khi lập bảng cân đối kế toán thì những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả phải ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu, phải trả. Còn nếu số dư chi tiết là dư nợ thì ghi ở phần tài sản, nếu số dư chi tiết là số dư có thì ghi ở phần nguồn vốn
- Một điểm cần lưu ý nữa khi lập bảng cân đối kế toán là các chỉ tiêu liên quan đến các tài khoản điều chính hoặc tài khoản dự phòng như 214,129,229,139…luôn có số dư có nhưng khi lên bảng cân đối kế toán thì ghi ở phần TÀI SẢN theo số âm; các tài khoản nguồn vốn như 412,413,419,421…nếu có số dư bên nợ thì vẫn ghi ở phần NGUỒN VỐN nhưng ghi theo số âm.

Xem thêm chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán theo quyết định 48:  tại đây

 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội