Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Giáo trình thuế 2014

Ngày đăng: 8/12/2014 3:17:06 PM
Giáo trình thuế 2014 cập nhật những thông tư được ban hành mới nhất của tổng cục thuế
Hoc ke toan thue gửi giáo trình Thuế phiên bản 6 năm 2014 của Thầy Đào Thụy Hưng (Quảng Ninh) cập nhật đến ngày 17/07/2014
1.Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa.
2.Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
3.Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
giáo trình thuế 2014
4.Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
5.Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
6.Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
7.Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
8.Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tải giáo trình thuế 2014 này: Tại đây

 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội