Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Hướng dẫn chọn địa điểm thực tập kế toán

Ngày đăng: 7/31/2014 9:19:13 AM
Hướng dẫn chọn địa điểm thực tập kế toán và kinh nghiệm hay khi đi thực tập mà ke toan ha noi muốn chia sẻ với các bạn
Việc chọn địa điểm thực tập có vai trò quan trọng đối với chất lượng của báo cáo thực tập kế toán và khóa luận và ngoài ra giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm làm kế toán để tự tin bước vào nghề kế toán
đia điểm cho sinh viên thực tập kế toán

Địa điểm thực tập kế toán cho sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1.Đơn vị thực tập phải được thành lập và hoạt động liên tục từ 5 năm trở lên.
2.Đơn vị thực tập phải hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, hành chính sự nghiệp (ưu tiên đơn vị hành chính sự nghiệp có thu).
3.Đơn vị thực tập phải đang hoạt (không tạm ngừng hoạt động) và có quy mô không quá nhỏ (vốn trên 5 tỷ, lao động trên 50 người)).
4.  Không chọn các đơn vị dịch vụ tư vấn, NCKH, cho thuê tài chính, ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
5. Ưu tiên chọn đơn vị thực tập có người quen, người nhà làm việc hoặc giới thiệu vì sẽ thuận lợi hơn trong thu thập tài liệu kế toán.
 6. Nếu có nhiều đơn vị thực tập để lựa chọn thì chọn theo thứ tự ưu tiên sau: đơn vị SX công nghiệp, đơn vị xây lắp, đơn vị SX khác, đơn vị thương mại, xuất nhập khẩu, các DN dịch vụ du lịch, khách sạn nhà hàng, vận tải, bưu chính viễn thông, các trường học, bệnh viện, các cơ quan tổ chức đoàn thể… 

 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội