Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Một số hàm Excel mà kế toán thường dùng khi tính lương

Ngày đăng: 8/21/2014 1:45:48 PM
Việc tính lương là công việc phải làm thường xuyên của bất kỳ một kế toán viên nào đang làm tại các doanh nghiệp, để thuận tiện hơn trong công tác tính lương đòi hỏi người làm kế toán phải nắm thật vững một số hàm excel thường dùng trong tính lương. Khi thực hành kế toán trên excel các bạn đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết nhưng việc vận dụng các hàm như thế nào cho hợp lý thì không hề đơn giản, chính vì thế Công ty kế toán hà nội xin được gửi tới các bạn một số hàm excel cơ bản khi tính lương trong kế toán giúp bạn tự tin hơn khi đi làm

Một số hàm Excel mà kế toán thường dùng khi tính lương

1/ Sử dụng hàm IF:
Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị A, giá trị B).
Mô tả: Nếu thỏa mãn điều kiện đạt được thì giá trị sẽ là A, còn nếu không thỏa mãn điều kiện thì giá trị là B.
VD: IF(DiemThi>=5,”Đậu”, “Trượt”)
 
2/ Sử dụng hàm IF(OR):

Cú pháp: IF(điều kiện(hoặc là điều kiện 1, hoặc là điều kiện 2, hoặc là điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)
Mô tả: Nếu thỏa mãn các điều 1, hoặc 2, hoặc 3…thì là giá trị sẽ là A, không thỏa mãn điều kiện là B.
các hàm excel để tính lương
 
3/ Sử dụng hàm IF(AND):
Cú pháp: IF(điều kiện(điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)
Mô tả: Nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3…thì giá trị là A, không thỏa mãn điều kiện là B.
 
4/ Sử dụng hàm IFERROR:
Cú pháp: IFERROR(giá trị)
Mô tả: hàm sử dụng để chuyển giá trị lỗi về 0
 
5/ Sử dụng hàm IF lồng nhau.
Cú pháp: IF(điều kiện 1,giá trị A,if(điều kiện 2, giá trị B,điều kiện 3,giá trị C…..giá trị H)))
Mô tả: Nếu thỏa mã điều kiện 1, thì là giá trị A, nếu thỏa mãn điều kiện 2, thì là giá trị B…Không là giá trị H (Lưu ý hàm sử dụng với nhiều điều kiện. Ví dụ như công thức tính thuế Thu nhập cá nhân)
Trên là các hàm excel dành cho kế toán thường dùng khi tính lương, chúc các bạn công tác tốt !
Bạn nên quan tâm đến bài: các hàm excel thường dùng trong kế toán
 

 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội